Leerlingen-
& jeugdwetvervoer
van de gemeenten

Barendrecht
Albrandswaard
Ridderkerk

Contact

Het leerlingenvervoer en het Jeugdwetvervoer noemen we samen het routevervoer. Op deze site leest u de belangrijkste informatie over dit routevervoer van de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk.

Wilt u weten of u/uw kind ook in aanmerking komt voor het routevervoer van uw gemeente? Neem dan contact op met uw gemeente. Via onderstaande links komt u direct uit op de juiste pagina van de website van uw gemeente

Spelregels

Uw kind maakt gebruik van het leerlingenvervoer of het Jeugdwetvervoer. Hier zijn verschillende partijen bij betrokken. U bent als ouder één van die partijen, net als uw kind. Om alles goed te laten verlopen zijn daarom afspraken gemaakt. Deze afspraken leest u op de pagina Spelregels.  

De gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk hebben de onderstaande afspraken ook gemaakt met de vervoerders Noot & de Rotterdamse Mobiliteit Centrale (RMC) en met contractbeheerder Partners in Mobiliteit (PiM). Het is belangrijk dat iedereen zich aan deze spelregels houdt.

1

Perceel 1

Rotterdam en verder

2

Perceel  2
Drechtsteden

3

Perceel  3
Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk en Hoogvliet.

Percelen

Het leerlingenvervoer en het Jeugdwetvervoer zijn opgedeeld in 3 delen, ook wel percelen genoemd. Het eerste deel (perceel 1) betreft al het vervoer in de richting van Rotterdam en verder. Al dat vervoer wordt uitgevoerd door vervoerder Noot. Het tweede deel (perceel 2) betreft het leerlingenvervoer in de richting van de Drechtsteden. Dat deel van het leerlingenvervoer wordt uitgevoerd door vervoerder RMC. Het derde deel van het vervoer (perceel 3) betreft al het vervoer in Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk en Hoogvliet. Dat deel van het vervoer wordt ook gereden door vervoerder Noot. De gemeenten hebben het vervoer dus al verdeeld onder de vervoerders. U kunt niet zelf uw vervoerder kiezen.

Perceel 1 → Richting Rotterdam en verder – NOOT
Perceel 2 → Drechtsteden -RMC
Perceel 3 → Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk en Hoogvliet – NOOT